Certificering

Hak Installatieservice B.V. heeft een aantal certificeringen. Dit toont aan dat wij serieus met ons vak omgaan. Wij conformeren ons aan de laatste eisen en werkwijzen.
Om deze certificeringen te behouden, bewijzen wij ons vakmanschap keer op keer. Dit dient zowel uw belang als dat van onze medewerkers.

VCA1_kleur
Hak Installatieservice B.V. is VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een
VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Binnen ons bedrijf heeft het veiligheidsbeleid een hoge prioriteit.
Zowel voor onze werknemers, als voor onze opdrachtgevers en onderaannemers.
Al onze medewerkers beschikken over een VCA diploma.
Bekijk hier het certificaat: VCA Hak Installatieservice B.V.

Certificering Uneto
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De organisatie behartigt de belangen van en levert diensten ten behoeve van leden,
op sociaal, economisch, juridisch, technisch, informatieserings- en onderwijsgebied.

Certificering SEI
In het erkenningen register van de SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijf) zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid.
Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren.

logo_erkend_leerbedrijf
Hak Installatieservice B.V. mag zich erkend leerbedrijf noemen. Dit certificaat garandeert de gedegen opleiding van vakmensen in de beroepspraktijk.
Volgens Kenteq leert de ervaring dat bedrijven die goede opleidingsmogelijkheden bieden beschikken over gemotiveerde vakmensen die graag bij hun bedrijf willen blijven werken.
Op 1 augustus 2015 dragen de kenniscentra de wettelijke taken, waaronder het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van stageplaatsen en leerbanen over aan de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).