Keuren

Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen.
Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN-3140 norm.
De NEN-certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester.
Hak Installatieservice B.V. beschikt over deze erkende keurmeesters en heeft alles in huis om dit compleet voor u te verzorgen.
Ook keuren wij uw ladders, trappen, rolsteigers, hijsmiddelen en valbeveiliging. Uiteraard volgens de betreffende normen.

NEN-certificaat

Al het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld.
Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschapskeuring geldig is.
Tevens ontvangt u een officieel NEN-certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN-3140 keuring.

Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn.

Een prettig idee voor u en uw personeel.

Voorbeeld van een keuringscertificaat