Riolering en hemelwaterafvoer

Het water wat u thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet moet via (kunststof)buizen afgevoerd worden naar een centrale rioolbuis, waar het op het riool terecht komt.

Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren.
Ook overtollig regenwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren.

Voor een complete rioleringinstallatie of hemelwaterafvoer in uw woning (inclusief aansluiting op de centrale rioolbuis) kunt u bij Hak Installatieservice B.V. terecht.

Van ontwerp tot aanleg verzorgen wij uw kleine of grote riolering installaties of hemelwaterafvoer.
Onze eigen tekenaars zetten het ontwerp van uw installatie in CAD; een programma voor bouw- en werktuigbouwkundig tekenwerk.

Wij, als installateur, richten ons op de riolering binnenshuis en de riolering in de grond rond om
uw huis. Het hoofdriool buiten uw erfgrond is vaak eigendom van uw gemeente en werkzaamheden aan dit rioolstelsel zijn dan ook voor rekening van uw gemeente.