Zonne-energie

Zonne-energie is groen, duurzaam en ….gratis! De zon is een onuitputtelijke bron van energie, ook als de zon niet fel schijnt kan er toch zonlicht worden omgezet in elektriciteit.

In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen.

 

Zonnecollectoren
Zonnecollectoren, of zonneboilers, zetten de energie van de zon in om water te verwarmen in keuken of badkamer. Het  systeem werkt in aanvulling op de verwarmingsketel.

Zonnepanelen
Zonnepanelen (PV-panelen) zetten zonlicht om in zonnestroom (elektriciteit). Het systeem wordt met omvormers op elektriciteitsnetwerk aangesloten, zodat de milieuvriendelijke energie direct te gebruiken is. Wekt u meer energie op dan u verbruikt, dan wordt deze energie teruggeleverd aan het netwerk.

Vergunning
In de meeste gevallen is geen (omgevings-) vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Wel gelden er bepaalde regels. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan in uw gemeente. In dat geval is er mogelijk wel een vergunning nodig.

Pand zonnepanelen
Hak Installatieservice B.V. is voorzien van een eigen energiepark.